วิสัยทัศน์ ควิก อินชัวรันส์

เราจะเป็นที่ปรึกษาด้านประกันวินาศภัยที่ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อลูกค้าทุกคน

พันธกิจ ควิก อินชัวรันส์

 • 1.
  สร้างสภาพแวคล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรเติบโตและเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานตามแนวทางของบริษัทฯ
 • 2.
  มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการ และสร้างสรรค์ความพึงพอใจแก่ลูกค้ารวมถึงพันธมิตรคู่ค้า
 • 3.
  ซื่อตรงต่อพันธะสัญญาที่มีไว้ต่อสังคม
 • 4.
  พัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรม จัดสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานในการให้บริการลูกค้า
 • 5.
  เสริมหน่วยประสานการให้บริการ แนะนำการทำประกันภัยครอบคลุมทุกพื้นที่
 • 6.
  เป็นองค์กรที่ทำธุรกิจด้วยอย่างง่ายดาย แต่ถูกต้องตามระเบียบของสำนักงาน คปภ.